PLESK Kullan�c� ad�

Merhaba;

Payla��ml� (shared) hosting paketlerimizi kullanan mü�terilerimizin en çok sorduklar� sorulardan birisi PLESK kontrol paneline giri�te kullan�c� ad� olarak ne kullan�lmas� gerekti�idir. Panelinizde yaz�l� olan kullan�c� ad�, FTP için ayarlanm�� olup, sadece FTP'de geçerlidir. PLESK için kullan�c� ad�n�z, siteadresiniz.uzant�s� �eklindedir. Bir örnek ile konuyu aç�klayal�m:

Paneldeki hosting paketi detaylar�n�z:
Site adresi: www.kadeweb.com

Kullan�c� Ad�: kadeweb
�ifre: asd123

PLESK kullan�c� ad�: kadeweb.com
PLESK �ifresi: asd123

Bu bilgileri kullanarak isterseniz direkt olarak adresten, isterseniz de panelinizde kullan�c� bilgilerinin yaz�l� oldu�u k�sm�n hemen yan�ndaki "Login to PLESK" linkine t�klayarak PLESK'e giri� yapabilirsiniz.

  • 115 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?